Последни новини

 
 

За Центъра

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ
следва приоритетите, заявени в Закона за насърчаване на научните изследвания и в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030.

Нашата ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ на силно и конкурентоспособно поколение учени в ПУ „Паисий Хилендарски“, което наред със строго специализираната си научна подготовка ДА РАЗВИЕ ключови за съвремието изследователски способности като интердисциплинарно мислене и иновативност, ДА ПРИДОБИЕ опитност в проектната дейност и ДА ОСМИСЛЯ професионалното си бъдеще като пълноценна вграденост в европейската и световната академична общност.
За нас »