По повод Празника на словенската култура

за първи път в България гостува словенският писател, драматург и публицист

ДРАГО ЯНЧАР

Драго Янчар (1948, Марибор) е сред най-четените и превеждани съвременни словенски автори. Вниманието му е фокусирано върху битието на човека, подвластен както на неконтролируемите и необясними механизми на историята, така и на собствения си характер. Интересуват го въпросите на идентичността. В есеистиката си се съсредоточава върху съвременни политически, културни и обществени въпроси; особено го вълнува ролята на интелектуалците в съвременния свят. Автор е на дванайсет романа, шестнайсет сборника с кратка проза и есеистика и десет пиеси. Някои от тях са преведени на български език.

Среща-разговор с читателите в Пловдив:

14 февруари 2023 г. (вторник) от 15 ч. в клуб „Петното на Рошах“