Поделение „Научна и проектна дейност“ (НПД) при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/151/

https://pu-science.net/

Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката

https://www.fni.bg/?q=node/768

Конкурси

https://www.fni.bg/?q=node/9