Уважаеми колеги,

На 03.06.2024 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала (ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректорат) 

ще се състои Кръгла маса на тема 

Българистиката в Унгария днес– между традицията и новата опитност на дигиталната ера

Събитието е организирано от екипа на Пловдивския университет към ННП „Българистика“

Заповядайте!!!