УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS

ОБЯВЯВА ЛЕКЦИЯ № 4 от интердисциплинарния лекториум:

„ВЪЗРАСТТА КАТО ФЕНОМЕН/ФЕНОМЕНИ НА ВЪЗРАСТТА“

На 29 февруари 2024 г. от 15:00 ч.

гл. ас. д-р Гергана Славчева

от Педагогическия факултет на ПУ Паисий Хилендарски“

ще говори на тема:

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА“

Линк за достъп: http://meet.google.com/sbe-irnn-zau