Л Е К Т О Р И У М

ЛЕКЦИЯ №8

10 ДЕКЕМВРИ 2021, 16 Ч.

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS 

ОБЯВЯВА

ЛЕКЦИЯ №8 от интердисциплинарния лекториум:

ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО.

На 10 декември от 16:00 ч.  д-р Артур Кордон,

президент на „Кордон Консълтинг“, САЩ 

ще говори на тема:

„ГОЛЕМИЯТ ВЗИРВ“ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Линк за достъп: meet.google.com/jef-npkp-hmv

ОЧАКВАМЕ ВИ!