ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ 

consult.sciencenter @ gmail.com

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА

Координатор на Центъра: докт. Йоанна Гудалова

pu.sciencenter @ uni-plovdiv.bg

Ръководител на Центъра: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева

dir.sciencenter @ gmail.com