Курсове от 1-ви кръг

2019-2020 г.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА: млади учени, докторанти и постдокторанти

ОРГАНИЗАТОР: ACADEMIA IUVENTUTIS ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 06 ЯНУАРИ 2019 г.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

РЕГИСТРИРАЦИОННА КАРТА

Рег. №КУРС
(описание на курса – Link)
ЛЕКТОРИ
(Представители на…)
ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА:
факултет/научно направление
AU00001Англоезична академична риторика и академично писане за хуманитарни и социални наукигл. ас. д-р Милена Кацарска
ФФ, ПУ
ФФ, ФИФ, ПФ, ФИСН, ЮФ
AU00002Англоезично академично писане за компютърни и природо-математически наукидоц. д-р Иван Шотлеков
ФМИ, ПУ
ХФ; ФМИ; ФИСН; БФ; ФТФ; ПФ
AU00003Дизайн на текстпроф. д.изк.н. Бисер Дамянов
ПФ, ПУ
Всички факултети
AU00004Докторантурата – алгоритми на успешната практика. Предизвикателства пред жените докторантипроф. д-р Росица Донева
ФТФ, ПУ

гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева
ФМИ, ПУ
Всички факултети
AU00005Комуникативни и презентационни умениягл. ас. д-р Златка Ваклева
БФ, ПУ
Всички факултети
AU00006Методология на научните изследвания и емпиричните проучвания проф. д-р Росица Донева
ФТФ, ПУ

гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева
ФМИ, ПУ
Всички факултети
AU00007Методични указания за разработването на научна публикациягл. ас. д-р Весела Янчева
БФ, ПУ 
БФ; ФТФ, ХФ
AU00010Риторика на научния текст доц. д-р Живко Иванов
ФФ, ПУ
Всички факултети
AU00013Приложение на SPSS в научните изследваниядоц. д-р Маргарита Русева
ФИСН, ПУ
Всички факултети
 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

РЕГИСТРИРАЦИОННА КАРТА