„Многоликата наука – Disciplina variabilis“

18.11.2021 г.

УниБИТ

За втора поредна година Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ към УниБИТ организира докторантски и постдокторантски четения по актуални проблеми на културното наследство на тема „Многоликата наука – Disciplina variabilis“. Четенията ще се проведат на 18.11.2021 г. в УниБИТ.

Културното наследство е интердисциплинарна научна област и затова отправяме покана към докторанти и постдокторанти от различни научни организации и направления да представят свои разработки по проблематиката на форума. Предвижда се и издаването на електронен сборник съобразно изискванията на НАЦИД.