Уважаеми колеги,

Вашата оценка за предлаганото от Центъра обучение е от първостепенно значение за нас!

Напомняме, че след завършването на всеки един от избраните от вас курсове да попълвате Анонимна анкета за качеството на провеждане на обучителните курсове!

Също така обръщаме внимание на курсистите, че сертификат не може да бъде издаден, докато не разполагаме с актуалните данни на всеки успешно завършил курса както на кирилица, така и на латиница. За тази цел е необходимо попълването на Формуляр за издаване на сертификат, чиито срок е удължен до 30 Май 2020 г.

В случай, че не сте получили или нямате достъп до линка с Анкетата или Формуляра, моля свържете се своевременно с нас посредством нашата поща в pu.sciencenter@gmail.com