„Българско общество за проучване на XVIII век“ и националният проект за млади учени „Фикционално и документално в българска проза на XIX век. Аналогии с чуждестранната литература“ организират интердисциплинарна конференция на тема „Белетристиката в архивите: подборът на факти и документи в научното изследване“.

Дата на провеждане: 27.03.2023 г.

Място на провеждане: Нова конферентна зала, СУ „Свети Климент Охридски“

Краен срок за подаване на заявка: 15.03.2023 г.