Уважаеми колеги,

Лекцията на гл. ас. д-р Гергана Славчева, предвидена за 29 февруари и част от интердисциплинарния лекториум Възрастта като феномен/феномени на възрастта, ще се проведе на друга дата. Очаквайте скоро информация за новата дата на събитието!