ПОДЕЛЕНИЕ „НАУЧНА И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ“ (НПД) ПРИ ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/151/

https://pu-science.net/

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

https://www.fni.bg/?q=node/768

КОНКУРСИ

https://www.fni.bg/?q=node/9