УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS

ОРГАНИЗИРА СЪБИТИЕТО 

„ДОКТОРАНТСКИ ДЕБЮТИ“

На 21 май 2024 г. от 13:00 ч.

 Заседателната зала на ПУ Паисий Хилендарски“

Докторанти от различните факултети на университета ще представят доклади на теми от дисертационните си трудове! Програмата на събитието може да откриете ТУК!

Заповядайте!