ЗАПИСВАНЕТО ЗА КУРСОВЕТЕ КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS  Е ПРЕУСТАНОВЕНО!!!

В МОМЕНТА СЕ ИЗГОТВЯТ ПРОГРАМИТЕ!

ВСИЧКИ КУРСИСТИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020