В периода 09.07-13.07.2023 г. Academia Iuventutis проведе своя ежегоден интердисциплинарен семинар. Тази година докторанти от деветте факултета на университета посетиха град Ахтопол. Там доц. д-р Христина Атанасова, преподавател в ВУЗФ – София, запозна докторантите с интелектуалната собственост в академичния дискурс и представи на тяхното внимание набор от закони, които защитават авторските ни права като учени. Безспорно емоциите от проведения пътуващ семинар бяха положителни за всички участници, а знанията, които бях натрупани през изминалите дни, много ценни в академичното развитие на младите учени.

Презентация.