Уважаеми колеги,

На 27-07-2020 г. от 9 до 12 ч. в 218 кабинет (етаж 2-ри, ПУ „Паисий Хилендарски“ – Ректорат) могат да получат своите СЕРТИФИКАТИ курсистите, които успешно са завършили следните курсове, организирани от Academia Iuventutis:

1. Англоезична академична риторика и академично писане за хуманитарни и социални науки

2. Англоезично академично писане за компютърни и природо-математически науки

3. Докторантурата – алгоритми на успешната практика. Предизвикателства пред жените докторанти

4. Комуникативни и презентационни умения

5. Методология на научните изследвания и емпиричните проучвания

6. Методични указания за разработването на научна публикация

7. Риторика на научния текст