Уважаваеми колеги,

На 11.05.2023 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала (ПУ „Паисий Хилендарски“ Ректорат) ще се състои Кръгла маса на тема Българистиката днес в Гърция – академични центрове, изследователски полета, образователни програми.

Събитието е организирано от екипа на Пловдивския университет към ННП „Българистика“.

Заповядайте!!!