Курсове от ОСМИ КРЪГ

2023 г. – 2024 г.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА: млади учени, докторанти и постдокторанти

ОРГАНИЗАТОР: ACADEMIA IUVENTUTIS ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 23.10.2023 г.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Рег.№
КУРС

(описание на курса – Link)
ЛЕКТОРИ
(представители на…)
ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА:
факултет/научно направление
AU00078Как да подготвим и представим презентация на международна конференцияпроф. д-р Желязка Райкова
гл. ас. д-р Мариета Атанасова
Всички факултети
AU00079Рискови процеси в горски териториигл. ас. д-р Ели Павлова-ТрайковаВсички факултети
AU00080Несилови действия в дипломацията през XX векгл. ас. д-р Самуил ШивачевФИФ, ФФ, ФИСН, ЮФ
AU00081Basics of Applying Artificial Intelligence (AI)д-р Артур КордонВсички факултети
AU00082Дизайн на текста и книгатапроф. изк. н. Бисер ДамяновВсички факултети
AU00083Методични указания за разработването на дисертация и научна публикациягл. ас. д-р Весела ЯнчеваВсички факултети
AU00084Англоезична академична риторика и акдемично писане за напредналигл. ас. д-р Милена КацарскаФИФ, ФФ, ФИСН, ЮФ, ПФ
AU00085Англоезично академично писане за компютърни и приородо-математически наукидоц. д-р Иван ШотлековФМИ; ФИСН; БФ; ФТФ; ХФ; ФФ; ПФ
AU00086Съвременни икономически теории – IV част: Институционализъм и поведенчески икономикспроф. д-р Пламен Чипев
ас. д-р. Айгюн Ертюрк-Минчева
Всички факултети
AU00087Преподаване в академична средадоц. д-р Николинка Атанасова
ас. д-р Биляна Гинина
гл. ас. д-р Ивелина Велчева
Всички факултети
AU00088Езиков курс по немски езикгл. ас. д-р Станислава ИлиеваВсички факултети
AU00089Руски език – част Iпреп. Рада ЧобановаВсички факултети
AU00090Английски език – част IIпреп. Вадим БаневВсички факултети