УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С
МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS

ОБЯВЯВА ЛЕКЦИЯ №7 от
интердисциплинарния лекториум:

НЕРАВЕНСТВА

На 1 март 2023 г. от 14:00 ч.

доц. д-р Тихомир Митев

от Философско-историческия факултет

ще говори на тема:

ИМУНИЗАЦИОННИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕСЙКИЯ СЪЮЗ – ПРЕДИЗВЕСТЕНИТЕ НЕРАВЕНСТВА“

Линк
за достъп: meet.google.com/jmh-hjyp-biu