УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS 

ОБЯВЯВА ЛЕКЦИЯ №1 от интердисциплинарния лекториум:

НЕРАВЕНСТВА. 

На 07 април 2022 г. от 14:00 ч.  

д-р Благой Делиев

от Юридическия факултет

ще говори на тема: 

АСПЕКТИ НА РАВЕНСТВОТО И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА

Линк за достъп: meet.google.com/hfp-crnv-ewp

НЕРАВЕНСТВА