УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С
МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS

ОБЯВЯВА ЛЕКЦИЯ №6 от
интердисциплинарния лекториум:

НЕРАВЕНСТВА

На 1 декември 2022г. от 16:00 ч.

доц. д-р Стойка Пенкова

от Философско-историческия факултет

ще говори на тема:

НЕРАВЕНСТВОТО КАТО ДИСКУРС, НЕРАВЕНСТВОТО В ДИСКУРСА“

Линк
за достъп: meet.google.com/jmh-hjyp-biu

За повече информация: новини