УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С
МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS

ОБЯВЯВА ЛЕКЦИЯ №8 от
интердисциплинарния лекториум:

НЕРАВЕНСТВА

На 15 март 2023 г. от 15:00 ч.

доц. д-р Силвия Младенова

от ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян

ще говори на тема:

НЕРАВЕНСТВАТА ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА – БИОСОЦИАЛНИ АСПЕКТИ“

Линк
за достъп: meet.google.com/jmh-hjyp-biu