УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS 

ОБЯВЯВА ЛЕКЦИЯ №9 от интердисциплинарния лекториум:

НЕРАВЕНСТВА

На 25 април 2023 г. от 15:00 ч.  

доц. д-р Цонка Митева-Катранджиева

от Медицински университет – Пловдив

ще говори на тема: 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА –

ОСНОВНА НЕОБХОДИМОСТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Линк за достъп: meet.google.com/jmh-hjyp-biu