УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS

ОБЯВЯВА ЛЕКЦИЯ № 7 от интердисциплинарния лекториум:

„ВЪЗРАСТТА КАТО ФЕНОМЕН/ФЕНОМЕНИ НА ВЪЗРАСТТА“

На 25 юни 2024 г. от 16:00 ч.

проф. д.ф.н. Николай Чернокожев

от Софийския университет Свети Климент Охридски“

ще говори на тема:

ВЪЗРАСТ И РАЗКАЗВАНЕ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКАТА СЛОВЕСНОСТ“

Линк за достъп: http://meet.google.com/sbe-irnn-zau