УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS

ОБЯВЯВА ЛЕКЦИЯ № 5 от интердисциплинарния лекториум:

„ВЪЗРАСТТА КАТО ФЕНОМЕН/ФЕНОМЕНИ НА ВЪЗРАСТТА“

На 29 март 2024 г. от 15:00 ч.

доц. д-р Емилия Андреенко

от Биологическия факултет на ПУ Паисий Хилендарски“

ще говори на тема:

ВЪЗРАСТОВИ ПРОМЕНИ И СТАРЕЕНЕ – АНТРОПОФИЗИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ“

Линк за достъп: http://meet.google.com/sbe-irnn-zau