Л Е К Т О Р И У М

Лекция №4

29 април, 16 ч. 

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти AcademiaIuventutis

ОБЯВЯВА

ЛЕКЦИЯ №4

от интердисциплинарния лекториум:

ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО.

На ​​29 априлот 16:00 ч.​ 

доц. д-р Солея Даньо 

о​​т​ Химическия факултет ще говори на тема:

Хроматографията – методология, насочена към здравето

Линк за достъп: meet.google.com/bbw-nnxs-vsh

ОЧАКВАМЕ ВИ!