Л Е К Т О Р И У М

Лекция №6

30 юни, 15 ч.

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis

ОБЯВЯВА 

ЛЕКЦИЯ №6

от интердисциплинарния лекториум:

ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО

На 30 юни от 15:00 ч.

проф. д-р Иван Чалъков

от Философко-историческия факулте

ще говори на тема:

ИЗКУСТВЕН СПЪТНИК НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ОКОЛОЗЕМНА ОРБИТА?

Европейската интеграция и „Новият космос“

Линк за достъп: meet.google.com/bbw-nnxs-vsh

ОЧАКВАМЕ ВИ!