МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ

Тема на есето: 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ДИАЛОЗИ ВЪВ ВРЕМЕТО, ДИАЛОЗИ С ВРЕМЕТО“

ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА Г-Н БОИЛ БАНОВ

Национален музей „Васил Левски”
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Фондация „Васил Левски”

ОБЯВЯВАТ

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА

ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ДИАЛОЗИ ВЪВ ВРЕМЕТО, ДИАЛОЗИ С ВРЕМЕТО

Срок за изпращане на есетата – от 17.12.2019 г. до 31.01. 2020 г.

на адрес: v_levski_museum@mail.orbitel.bg

НАГРАДИ:

Първа награда – 800 лв.

Втора награда – 500 лв.

Трета награда – 300 лв.

Подробна информация за условията на Конкурса можете да видите ТУК