Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти

ИЗОЛАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

В ОТГОВОР НА АКТУАЛНАТА СВЕТОВНА СИТУАЦИЯ

02.12. – 04.12.2020

Български културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена

Parkgasse 18, A-1030 Wien 

Call for Papers

Организатори

Български културен институт „Дом Витгенщайн“, Виена (проф. д-р Румяна Конева)

Славянски семинар на Университета „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Германия (проф. д-р Елизабет Шоре, д-р Младен Влашки)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (доц. д-р Светла Черпокова, д-р Младен Влашки)

Партньори: Министерство на образованието и науката – България и българските лекторати в Европа Министерство на културата – България; Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“; Südosteuropa-Gesellschaft e.V. (München)

За повече информация и регистрация: СТРАНИЦАТА НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ