11-то издание на Национална стипендиантска програма

„За жените в науката“

Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“.  Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2021 г., като и тази година ще бъдат присъдени три стипендии на стойност 5000 евро всяка.

За повече информация проследете линка: 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2310/