Уважаеми колеги,

Лекции №1, №2 и №3 от интердисциплинарния лекториум „Неравенства“ са вече качени в нашия YouTube канал.

Лекция №1

Лекция №2

Лекция №3