О Б У Ч И Т Е Л Н И   К У Р С О В Е

  ACADEMIA IUVENTUTIS предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ в областта на: методика за разработване на научни публикации, икономически теории, езикови курсове и други. Предлаганите програми са авторски разработки на водещи в областта специалисти. Обявени са и езикови курсове по немски, английски и руски език.

КОИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ?

  • За всички млади учени*, докторанти* и постдокторанти* от ПУ „Паисий Хилендарски“­, както и от университетите партньори курсовете са безплатни!
  • Задължително условие за провеждането на всеки курс е записването на минимум 7 курсисти.
  • Максимално допустимият брой на участници във всеки курс е различен и зависи от конкретните задачи на обучението. Той е отбелязан в описанието на съответния курс.

   NB! При запълване на максимално допустимия брой курсисти записването за съответния курс се затваря, дори и срокът за регистрация да не е изтекъл!

  • Допустимият максимален брой курсове, които може да запише всеки участник е 3 (три) за една учебна година. С една регистрация във формата можете да изберете 1, 2 или 3 курса.
  • При висок интерес към даден курс предимство ще имат участници с по-малък брой записани курсове. По отношение на езиковите курсове – предимство имат колегите, които успешно са издържали 1-во ниво на курса.
  • Успешното завършване на курса се удостоверява с двуезичен (българо-английски) сертификат.

  NB! ​ Успешно записалите се за курс или семинар са длъжни да уведомят организаторите чрез обявената за връзка електронна поща не по-късно от 5 работни дни преди началото на курса/семинара, ако са настъпили обстоятелства, които им пречат да реализират обучението си. На тяхно място ще бъдат записани колеги, останали в списъка на чакащите. Съгласно решение на УС на  Academia Iuventutis от 28.07.2020 г. при две нереализирани участия без известяване съответният курсист губи правото си да се записва и да посещава курсове/семинари към Academia Iuventutis в рамките на следващите 3 семестъра

КАК ДА ИЗБЕРА ПОДХОДЯЩИЯ ЗА МЕН КУРС? 

  • Всеки един курс има кратко описание на проблематиката и на методите на работа в него.

КАК ДА СЕ ЗАПИША? 

  • За регистрация се използва КОДЪТ, който ще намерите в описанието на курса. Той съдържа две букви на латиница – AU –и 5 цифри.
  • Записването става чрез задължително попълване на РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА. Успешно записалите се курсисти ще получат на посочена от тях в регистрационната форма електронна поща информация за разписанието на часовете на съответните курсове.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При възникнали допълнителни въпроси моля пишете на електронната поща, която ще намерите в края на описанието на избрания от вас курс.

О Ч А К В А М Е   В И !  

*„Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването и.

*„Докторант“ е учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

*„Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването и.