Курсове от 2-ри кръг

2020-2021 г.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА: млади учени, докторанти и постдокторанти

ОРГАНИЗАТОР: ACADEMIA IUVENTUTIS ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 08 НОЕМВРИ 2020 г.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Рег.КУРС
(описание на курса – Link)
ЛЕКТОРИ
(Представители на…) 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА:
факултет/научно направление
AU00014 Дизайн на текстпроф. д.изк.н. Бисер Дамянов
ПФ, ПУ
Всички факултети
AU00015 Риторика на научния текст  доц. д-р Живко Иванов 
ФФ, ПУ
Всички факултети 
AU00016Англоезично академично писане за компютърни и природо-математически наукидоц. д-р Иван Шотлеков
ФМИ, ПУ
ХФ; ФФ; ФМИ; ФИСН; БФ; ФТФ; ПФ 
 AU00017Аглоезична академична риторика и академично писане за хуманитарни и социални наукигл.ас. д-р Милена Кацарска
ФФ, ПУ
ФФ; ФИФ; ПФ; ФИСН; ЮФ
 AU00018 Методични указания за разработването на научна публикациягл. ас. д-р Весела Янчева
БФ, ПУ 
Всички факултети
AU00019„Персонална идентичност“ – история, трансформация и кризипроф. д.ф.н. Георги Каприев 
ФИФ, ПУ

доц. д-р Антоанета Дончева 
ФИФ, ПУ
ФИФ; ФФ; ФИСН; ЮФ; ПФ
AU00020Съвременни икономически теории (избрани теми)проф. д-р Пламен Чипев 
ФИСН, ПУ
Всички факултети
AU00021Социология на ЕС (интеграционни и дезинтеграционни процеси)ас. д-р Пламен Нанов 
ФИФ, ПУ
ФИФ; ФИСН; ЮФ; ПФ
AU00022 Основни стъпки, насоки и особености при анализите чрез газова и течна хроматографиядоц. д-р Солея Даньо 
ХФ, ПУ
ХФ; БФ; ФТФ
AU00023 How to prepare and deliver a presentation at an international conferenceпроф. д-р Желязка Димитрова Райкова 

преподавател д-р Мариета Иванова Атанасова

ФТФ, ПУ
Всички факултети
AU00024 Лексикална семантика или какво означава да знаем значението на една дума?доц. д-р Снежа Цонева-Матюсън ФФ, ПУВсички факултети

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА