Уважаеми колеги,

В периода 5-7 декември 2024 г. ще се проведе 18-тата Международна конференция за млади слависти. Организатор на събитието е Факултета по изкуствата на Карловия университет, а темата, върху която ще размишляват младите учени, е Хегемонията в славянския ареал.

В конференцията могат да вземат участие бакалаври и магистри, докторанти и млади изследователи до 35-годишна възраст. Работните езици са всички славянски езици, както и английският език. Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2024 г. При интерес попълнете формуляра, публикуван в официалния сайт на конференцията.

Повече информация може да откриете ТУК.