Уважаеми колеги,

На 16 март от 13:30 часа в 11. аудитория (Ректорат) ще се проведе информационна среща за стипендиите Fulbright.

Организатор на събитието е Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“.

Заповядайте!