Младите учени в България със собствена национална организация и амбициозна програма:

„Асоциация на младите учени“

 За повече информация виж тук: https://studenthouse.bg/centers/nsd13/