„Проекти в развитие“ – новото меню на страницата на Центъра

Сайтът на Центъра за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти вече разполага с ново меню Проекти и подменю „Проекти в развитие„, на което можете да се запознаете с всички актуални проекти, по които вече работи екипът на ACADEMIA IUVENTUTIS.

Тук може да се намери подробна информация за естеството на всеки действащ проект, за предстоящи работни срещи, а също така могат да бъдат разгледани СНИМКИ от проведените вече такива.