Семинар за студенти, докторанти и млади учени на тема

„Безплатен софтуер в науката и образованието“

13 Декември 2019

Доц. д-р Ивелин Моллов, Биологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“.

За повече информация, моля последвайте ТАЗИ ВРЪЗКА.