Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организират за четвърти път интердисциплинарен форум с международно участие. Събитието ще се проведе от 16 до 19 май 2023 г. в хотел „Спартак“ в гр. Сандански.

За повече информация: https://www.bas.bg/?p=42325

Регистрационна форма: https://docs.google.com/document/d/1HkNmTcdGCihb1O64dTW4D-093udzuknc/edit