ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН СЕМИНАР

РОДОПИТЕ – КАРТОГРАФИРАНЕ НА МИТА (ЧАСТ I)

13, 14 ЮНИ 2019 Г.
БАЧКОВСКИ МАНАСТИР, С. СМИЛЯН И ГР. СМОЛЯН

ЛЕКТОРИ:

проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова

доц. д-р Димитър Димитров

Милкана Йорданова

Програмата на семинара можете да видите ТУК:


Отразяване на събитието във вестника на ПУ „Паисий Хилендарски“ след семинара можете да видите ТУК на стр. 20.


СНИМКИ от семинара можете да намерите в нашата ГАЛЕРИЯ.