И тази година Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ посрещна тържествено новозачислените докторанти от деветте факултета на университета. Събитието бе организирано от Центъра за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis и се състоя на 1 април 2024 г. в зала „Компас“ на университета.

Новото поколение млади учени на Пловдивския университет се срещна за първи път с ректорското ръководство, представено от проф. д-р Теменужка Йовчева, заместник-ректор по научноизследователската дейност, и проф. д-р Владимира Ангелова, заместник-ректор по качество и атестация. Сред присъстващите бяха още и доц. д-р Маргарита Русева, декан на Факултета по икономически и социални науки, проф. д-р Велизар Гочев, декан на Биологическия факултет, и проф. д-р Надя Чернева, ръководител на университетския Аудио-визуален център. Специален гост на събитието тази година беше квантовият физик д-р Марин Буков, който е научен ръководител на изследователски екип в престижния институт „Макс Планк“. Д-р Буков е носител на наградата DAAD (2012 г.) за изключителни постижения на чуждестранен студент в германските университети и на наградата „Джон Атанасов“ (2023 г.), а трудовете му имат над 2500 цитирания.

В началото на събтието проф. д-р Теменужка Йовчева произнесе приветствено слово от името на цялото академично ръководство и изказа своята лична радост от посрещането на новозачислените докторанти. Припомни им, че трябва  да се гордеят със себе си, защото са избрали да се посветят на науката, и им пожела да бъдат здрави и успешни в професионален, но и в личен план, зашото само тогава удовлетвореността от работата им ще бъде пълна.

На срещата си с ректоркото ръководство новите докторанти се запознаха със структурата и видовете дейности на Центъра, представени чрез кратка презентация от проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, ръководител на Центъра, а координаторът на Academia Iuventutis – докт. Йоанна Гудалова, показа на гостите как в електронна среда могат да открият информация за тези дейности и какви са възможностите самите докторанти да се включат в тях.

Събитието „Да посрещнем с „Добре дошли!“ новите докторанти“ продължи с лекция на тема „Докторантурата – нови знания и критични умения в един свят на бързоразвиващи се технологии“, представена от д-р Марин Буков. По завладяващ и интересен начин д-р Буков разкри пред новите докторанти предизвикателствата и предимствата на света на науката и пожела на всички новозачислени докторанти „На добър път в света на науката!“ с цитат от Макс Планк „Прозрението предшества приложението.“