ОНЛАЙН СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ

USING GENDER-SENSITIVE LANGUAGE IN PROFESSIONAL COMMUNICATION

Лектор: гл. ас. д-р Кирина Бойкова
Дата и час: 21 февруари 2022 год., 14:00 часа
Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/9793067038

За повече информация вижте обявата ТУК.