Управителен съвет на Университетския център за млади учени, докторанти и постдокторанти

Правилник за дейността на Центъра за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти

Управителен съвет 2019 г.: Протокол №1

Управителен съвет 2020 г.: Протокол №2

Управителен съвет 2021 г.: Протокол №3

Управителен съвет 2023 г.: Протокол №5

Управителен съвет 2024 г.: Протокол №6

Договори на Университетския център за млади учени, докторанти и постдокторанти

Договор за сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“

Договор за сътрудничество с Българската академия на науките