УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ACADEMIA IUVENTUTIS 

ОБЯВЯВА ЛЕКЦИЯ №3 от интердисциплинарния лекториум:

НЕРАВЕНСТВА

На 7 юни 2022 г. от 15:00 ч.  

проф. Галин Тиханов

от Лондонския университет „Куин Мери“

ще говори на тема: 

СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА: НЕРАВЕНСТВА

И/ЛИ НЕСРАВНИМОСТ

Линк за достъп: meet.google.com/hfp-crnv-ewp

За повече информация: новини