ACADEMIA IUVENTUTIS

ОБЯВЯВА

ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ

2-РИ  К Р Ъ Г /2020 2 0 2 1 г.

ACADEMIA IUVENTUTIS предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ в областта на: обработка на статистически данни, проектна дейност и езикови курсове. Предлаганите програми са авторски разработки на водещи в областта специалисти.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

ПРЕДЛАГАНИ КУРСОВЕ

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА