Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти

Academia Iuventutis 

ви желае здрави, светли и споделени празници!

Линк към видеокартичка: https://www.youtube.com/watch?v=HhuezWB2pQQ&t=314s