СЪБИТИЕТО НА 18-ТИ МАРТ 2020 Е ОТЛОЖЕНО!!! СЪБИТИЕ ПОСВЕТЕНО НА НОВОЗАЧИСЛЕНИТЕ ДОКТОРАНТИ

&

Връчване на сертификатите на успешно завършилите курс към Academia Iuventutis 

Скъпи колеги,

На 18-ти март 2020 г. Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia iuventutis организира събитие, посветено на новозачислените докторанти. 

Събитието ще се проведе в 6-та ауд. на ПУ „Паисий Хилендарски“ – РЕКТОРАТ

Предвидена е следната програма:

17:00 ч.:

– Приветствено слово от Ректорското ръководство на ПУ към новозачислените докторанти;

– Кратка информация за провежданите от Центъра дейности

17:30 ч. Лекция на проф. д.ф.н. Георги Каприев на тема: „Начало на европейската наука“

18:15 ч.  Връчване на сертификатите на завършилите курсовете към Центъра до средата на месец март 2020.

18:30 ч. Коктейл (на чаша вино в двора на университета)

Най-сърдечно Ви каним да присъствате!