Уважаеми млади учени, докторанти и постдокторанти,

Може да изтеглите презентацията на колегите от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието и науката, които участваха в събитието Да посрещнем с „Добре дошли!“ новите докторанти, и да се запознаете с възможностите, които програмата Еразъм+ предлага за докторанти.